เกี่ยวกับเรา

ภารกิจของเรา

มอบความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นศูนย์ฝึกอบรมผู้นำด้านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน 1 ใน 5 ของประเทศไทย

อบรม จป เทคนิค รายการย่อย

ค่านิยมองค์กร

พัฒนาความรู้และทักษะบุคคลากรอยู่เสมอ และ ติดตามเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

safety training center

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
Safetysupervisor

บริการจัดฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ พร้อมมอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนอย่างเป็นทางการ

อบรม จป footer

ติดต่อ / บริการช่วยเหลือ

ติดต่อสอบถามด้านการให้บริการเราพร้อมยินดีให้คำแนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ สามารถสอบถามปัญหาต่างๆทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

เกี่ยวกับ

อบรม จป footer

บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

Latest Posts

Featured Products

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by safetysupervisor.com