เกี่ยวกับ Safetysupervisor

safety training center

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
Safetysupervisor

บริการจัดฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ โดยบริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จำกัด

  • เลขที่ใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรม (จป.หัวหน้างาน และจป.บริหาร) : 13-66-067
  • เลขที่ใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรม (จป.เทคนิค) : 13-66-043
  • เลขนิติบุคคล : 0105565144344
  • วิทยากรของเราขึ้นทะเบียน ตามกฎหมายทุกคน
ศูนย์ฝึกอบรม safety supervisor
Permission

พร้อมเปิดอบรม จป คปอ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จากหน่วยงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ได้รับอนุญาต อบรมจปหัวหน้างาน และบริหาร

ได้รับอนุญาต อบรมจปเทคนิค

ได้รับมาตร ISO 9001 : 2015

ภารกิจของเรา

ภารกิจของเรา

มอบความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นศูนย์ฝึกอบรมผู้นำด้านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน 1 ใน 5 ของประเทศไทย

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

พัฒนาความรู้และทักษะบุคคลากรอยู่เสมอ และ ติดตามเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตร จป คปอ

ได้รับการตอบรับอย่างดี

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัทในประเทศไทย

Our customers

ลูกค้าที่ใช้บริการจากเรา

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 1000 บริษัท ด้วยการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว

อบรม จป

ติดต่อ / บริการช่วยเหลือ

ติดต่อสอบถามด้านการให้บริการเราพร้อมยินดีให้คำแนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ สามารถสอบถามปัญหาต่างๆทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

สาระน่ารู้

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by safetysupervisor.com