อบรม จป บริหาร พร้อมมอบวุฒิบัตร ลดราคา 40% 

จป บริหาร หรือ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” เป็นตำแหน่งที่สำคัญในการดูแลและจัดการเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนี้จำเป็นต้องผ่านการอบรมจป บริหาร เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการจัดการกับเรื่องความปลอดภัย

 

ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมจะเป็น ผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ทั้งในด้านกฎหมายและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งบริหาร ให้สามารถดูแลพนักงาน และจัดการสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยมากที่สุด

Safety Supervisor

ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน , จป บริหาร , จป เทคนิค , อบรม คปอ ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมมอบส่วนลดพิเศษให้กับคุณ

ตารางอบรม จป.บริหาร ปี 2567

ลงทะเบียนจองวันอบรม จป บริหาร แบบบุคคลทั่วไป รุ่นละไม่เกิน 20 คน เปิดลงทะเบียนทั้ง 8 จังหวัดแล้ววันนี้

สิงหาคม – กันยายน 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
6-7 ส.ค
2,300
5-6 ก.ย
2,300

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
25-26 ก.ค
2,300
26-27 ส.ค
2,300

สิงหาคม – กันยายน 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
29-30 ส.ค
2,300
27-28 ก.ย
2,300

กันยายน – ตุลาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
18-19 ต.ค
2,300

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
30-31 ก.ค
2,000
23-24 ส.ค
2,000

สิงหาคม – กันยายน 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
14-15 ส.ค
2,300
16-17 ก.ย
2,300

กรกฎาคม – กันยายน 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
10-11 ก.ย
2,300

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
26-27 ส.ค
2,300
30-31 ต.ค
2,300

หมายเหตุ :

สิ่งที่จะได้รับ :

 • วุฒิบัตร (สามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้)
 • คู่มือเรียน
 • มีอาหารกลางวัน / น้ำ / ขนม ระหว่างการอบรม
วิทยากรอบรม จป บริหาร

รายละเอียดหลักสูตร จป บริหาร

เรียนบทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร ตามตำแหน่ง กฎหมายใหม่ความปลอดภัย 2565 เพื่อทราบถึงแนวทางการทำงาน จป บริหาร อย่างมืออาชีพ เปิดอบรมทั้งอินเฮ้าส์ และบุคคลทั่วไป

ระยะเวลาอบรม

ใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด 2 วัน (12 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาตามกฎหมายครบ 3 หมวด

วิทยากร

ทีมวิทยากรมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และได้ขึ้นทะเบียนทุกคน

บริการอบรมอินเฮ้าส์ ลด 40%

เลือกใช้บริการอบรม จป คปอ แบบอินเฮ้าส์ที่คุณสนใจ ได้ที่นี่

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

แบบอินเฮ้าส์

24,000 บาท

หลักสูตร จป.บริหาร

แบบอินเฮ้าส์

24,000 บาท

หลักสูตร จป.เทคนิค

แบบอินเฮ้าส์

67,500 บาท

หลักสูตร คปอ

แบบอินเฮ้าส์

24,000 บาท

หลักสูตรจป บริหาร ปี 2567 เรียนอะไรบ้าง

ระยะเวลา การฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา                     

 • การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ระยะเวลา การฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา      

 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัต              

ระยะเวลา การฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 

 • แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย ในการทำงาน
 • ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • ระบบการจัดการความปลอดภัย ในการทำงาน ของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
 • การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย ในการทำงาน

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความปลอดภัยในที่ทำงานให้กับผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

— Safety Supervisor — 

ภาพบรรยากาศอบรม จป.บริหาร

ลูกค้าใช้บริการอบรม จป บริหารอินเฮ้าส์ กับเรา 2567

ความสำคัญการอบรมเจ้าหน้าที่ความลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

ผู้บริหาร เป็นบุคคลสำคัญในการกำหนดแนวทางขององค์กรในอนาคต การสร้างนโยบายความปลอดภัยในองค์กร รวมถึงรักษามาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงาน หลักสูตร จป บริหารจึงได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจความสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัย รู้วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นอย่างถูกวิธี เข้าใจถึงกฎหมายความปลอดภัยของประเทศไทยที่ไม่ควรละเลยในการทำงานในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

 

หน้าที่ จป.บริหาร มีอะไรบ้าง >>

ภาพอบรมจาก Safety member

องค์กรที่ต้องมี จป บริหาร

ตามกำหนดของกฎกระทรวง 2565 ได้จำแนกประเภทธุรกิจที่จำเป็นต้องมี จป. บริหาร ซึ่งมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปดังนี้

 

 • บัญชีที่ 1 เมื่อมีลูกจ้างในองค์กรทั้งหมดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องมีการแต่งตั้ง จป.บริหาร 
 • บัญชีที่ 2 เมื่อมีลูกจ้างในองค์กรทั้งหมดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องมีการแต่งตั้ง จป. บริหาร 
 • บัญชีที่ 3 เมื่อมีลูกจ้างในองค์กรทั้งหมดตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องมีการแต่งตั้ง จป บริหาร

ในการแต่งตั้ง มักจะเป็นผู้บริหารทุกคนขององค์กรต้องเป็น จป.บริหาร ขององค์กร หากไม่มีผู้บริหาร นายจ้างต้องเข้าอบรมแทน

คำถามที่พบบ่อย

โดย จป. จะแบ่งออกเป็นระดับเป็น 5 ระดับ ได้แก่

 • – จป. หัวหน้างาน
 • – จป. บริหาร
 • – จป. เทคนิค
 • – จป. เทคนิคขั้นสูง
 • – จป. วิชาชีพ

จป.จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 • – จป โดยตำแหน่ง คือ จป หัวหน้างาน, จป บริหาร
 • – จป โดยหน้าีท่เฉพาะ คือ จป.เทคนิค จป.เทคนิคขั้นสูง จป.วิชาชีพ

ในการประเมินผู้เข้าอบรมมีดังนี้

 • – ต้องเข้าอบรมให้ครบตามกำหนดโดย จป.บริหาร ต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 • – ในการทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 60%

มีวันหมดอายุ เมื่อลูกจ้างออกจากองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียน จป.บริหาร ไม่สามารถนำวุฒิบัตรที่ผ่านจากบริษัทเก่าไปใช้ในบริษัทใหม่ได้ ต้องให้บริษัทใหม่ส่งเข้าอบรมใหม่อีกครั้ง

บัญชี 1
 1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 2. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
 4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 5. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ
บัญชี 2
 1. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
 3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 6. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
 7. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
 9. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
 10. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
 11. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 13. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
 14. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
 15. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
 16. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
 19. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
 20. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 21. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 22. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
 23. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
 24. อุตสาหกรรมของเล่น
 25. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 26. อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
 27. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
 28. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
 29. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 30. อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก
 31. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 32. คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 33. การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 34. อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 35. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 36. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 37. อุตสาหกรรมการขนส่ง
 38. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
 39. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 40. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 41. การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 42. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 43. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 44. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
 45. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
 46. โรงพยาบาล
 47. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 48. การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
 49. สวนสัตว์หรือสวนสนุก
บัญชี 3
 1. ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 2. ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 4. การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 5. โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
 6. โรงถ่ายทำภาพยนต์หรือละคร
 7. สวนพฤกษศาสตร์
 8. สนามกีฬาหรือการนันทนาการ
 9. สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 10. สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หลังประเมินผ่านการอบรม เราจะส่งวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมที่ผ่านการประเมินภายใน 14 วัน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตาม กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

อบรม จป

ติดต่อ / บริการช่วยเหลือ

ติดต่อสอบถามด้านการให้บริการเราพร้อมยินดีให้คำแนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ สามารถสอบถามปัญหาต่างๆทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

สาระน่ารู้

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by safetysupervisor.com