อบรม จป หัวหน้างาน พร้อมมอบวุฒิบัตร ลดราคา 50% 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน หรือ “จป. หัวหน้างาน” เป็นตำแหน่งสำคัญที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยมักจะดำรงโดยหัวหน้างานในแต่ละส่วนหรือแผนก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็น “จป. หัวหน้างาน” ตามกฎหมาย

 

ทำได้โดยนายจ้างจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมจปหัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้างานนั้นมีความสามารถและความรู้ที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและสถานที่ทำงาน

Safety Supervisor

ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน , จป บริหาร , จป เทคนิค , อบรม คปอ ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมมอบส่วนลดพิเศษให้กับคุณ

ตารางอบรม จป.หัวหน้างาน ปี 2567

ลงทะเบียนจองวันอบรม จป หัวหน้างาน แบบบุคคลทั่วไป รุ่นละไม่เกิน 60 คน เปิดลงทะเบียนทั้ง 8 จังหวัดแล้ววันนี้

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
11-12 ก.ค
2,300
15-16 ส.ค
2,300

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
10-11 ก.ค
2,300
8-9 ส.ค
2,300

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
23-24 ก.ค
2,300
22-23 ส.ค
2,300

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
21-22 ส.ค
2,300
16-17 ต.ค
2,300

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
8-9 ก.ค
2,000
17-18 ก.ค
2,000

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
17-18 มิ.ย
2,300
15-16 ก.ค
2,300

สิงหาคม – กันยายน 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
10-11 ก.ย
2,300

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
28-29 มิ.ย
2,300
28-29 ส.ค
2,300

หมายเหตุ :

สิ่งที่จะได้รับ :

 • วุฒิบัตร (สามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้)
 • คู่มือเรียน
 • มีอาหารกลางวัน / น้ำ / ขนม ระหว่างการอบรม
มาตรฐานหลักสูตรจปหัวหน้างาน

รายละเอียดหลักสูตร จป หัวหน้างาน

เรียนบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน ตามตำแหน่ง กฎหมายใหม่ความปลอดภัย 2565 เพื่อทราบถึงแนวทางการทำงาน จป หัวหน้างาน อย่างมืออาชีพ เปิดอบรมทั้งอินเฮ้าส์ และบุคคลทั่วไป

ระยะเวลาอบรม

ใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด 2 วัน (12 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาตามกฎหมายครบ 4 หมวด

วิทยากร

ทีมวิทยากรมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และได้ขึ้นทะเบียนทุกคน

บริการอบรมอินเฮ้าส์ ลด 40%

เลือกใช้บริการอบรม จป คปอ แบบอินเฮ้าส์ที่คุณสนใจ ได้ที่นี่

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

แบบอินเฮ้าส์

24,000 บาท

หลักสูตร จป.บริหาร

แบบอินเฮ้าส์

24,000 บาท

หลักสูตรคปอ

แบบอินเฮ้าส์

24,000 บาท

หลักสูตรจป หัวหน้างาน ปี 2567 เรียนอะไรบ้าง

ระยะเวลา การฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา                     

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมาย และการนำกฎหมายไปใช้จริง

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุ
(ง) การจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

— Safety Supervisor — 

ภาพบรรยากาศอบรม จป.หัวหน้างาน

ลูกค้าใช้บริการอบรม จป หัวหน้างานอินเฮ้าส์ กับเรา 2567

ใครบ้าง ต้องเข้าอบรมจป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ซึ่งกฎหมายใหม่ 2565 ได้กำหนดให้ จป หัวหน้างานนั้นเเป็นโดยตำแหน่งไม่สามารถปฏิเสธได้หากคุณเป็น หัวหน้างาน นั้นหมายถึงคุณคือ จป หัวหน้างานด้วย เช่นกัน

ขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างาน ต้องทำอย่างไร

หลังผ่านการประเมินอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ที่จะต้องนำไปยื่นขึ้นทะเบียนใช้แบบ กภ.จป.นบ 3 กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่จังหวัดของตนเอง ภายใน 30 วัน โดยจะเดินทางไปส่งเอกสารเอง หรือสามารถยื่นออนไลน์ได้แล้ว --> ที่นี่

ภาพจาก Safety member

องค์กรใดบ้างต้องมี จปหัวหน้างาน

จาก กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565  ได้กำหนดประเภทธุรกิจไว้ท้ายประกาศ ที่ต้องมี จป. แต่ละระดับตามความเสี่ยงของการทำงานในธุรกิจต่างๆ โดยจะจัดเป็นบัญชี 1, 2 และ 3 

 

เจ้าของธุรกิจควรตรวจสอบว่าประเภทธุรกิจเกี่ยวข้องหรือไม่ และถัดมาจึงเช็คจำนวนพนักงานในองค์กรมีครบตามกำหนดหรือไม่ แล้วจึงจัดให้มี จป.หัวหน้างาน ตัวอย่างธุรกิจ

 

 • เหมืองแร่ ปิโตรเลียม แก๊ซธรรมชาติ
 • ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือ สิ่งทอ
 • ตลาดหลักทรัพย์ โรงรับจำนำ สถาบันการเงิน
 • สนามกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุก

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อองค์กรมีพนักงานครบตามกำหนด ในแต่ละบัญชี 

 • บัญชี 1 มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • บัญชี 2 มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • บัญชี 3 มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

ต้องมีการแต่งตั้ง จป.หัวหน้างาน ภายใน 120 วัน

มีวันหมดอายุ เมื่อลูกจ้างออกจากองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียน จป.หัวหน้างาน ไม่สามารถนำวุฒิบัตรที่ผ่านจากบริษัทเก่าไปใช้ในบริษัทใหม่ได้ ต้องให้บริษัทใหม่ส่งเข้าอบรมใหม่อีกครั้ง

บัญชี 1
 1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 2. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
 4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 5. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ
บัญชี 2
 1. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
 3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 6. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
 7. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
 9. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
 10. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
 11. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 13. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
 14. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
 15. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
 16. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
 19. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
 20. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 21. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 22. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
 23. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
 24. อุตสาหกรรมของเล่น
 25. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 26. อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
 27. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
 28. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
 29. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 30. อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก
 31. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 32. คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 33. การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 34. อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 35. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 36. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 37. อุตสาหกรรมการขนส่ง
 38. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
 39. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 40. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 41. การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 42. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 43. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 44. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
 45. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
 46. โรงพยาบาล
 47. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 48. การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
 49. สวนสัตว์หรือสวนสนุก
บัญชี 3
 1. ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 2. ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 4. การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 5. โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
 6. โรงถ่ายทำภาพยนต์หรือละคร
 7. สวนพฤกษศาสตร์
 8. สนามกีฬาหรือการนันทนาการ
 9. สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 10. สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตาม กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

อบรม จป

ติดต่อ / บริการช่วยเหลือ

ติดต่อสอบถามด้านการให้บริการเราพร้อมยินดีให้คำแนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ สามารถสอบถามปัญหาต่างๆทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

สาระน่ารู้

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by safetysupervisor.com